Ohita navigaatio

TULOSTETTAVA VERSIO (PDF)

Järjestyssäännöt

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty taloyhtiön asumisviihtyisyyden ja järjestyksen turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat ja toiminnan harjoittajat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat osaltaan näitä järjestysmääräyksiä.

Kiinteistöä koskevia määräyksiä on myös järjestyslaissa ja muussa lain säädännössä joita on myös noudatettava.

1. Ulko-ovet pidetään suljettuina kello 21.00 - 07.00 välisen ajan. Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.

espresso.jpg

2. Huoneistoissa ei saa viettää häiritsevää elämää. Soitto ja laulu, radion- ja tv-, yms. laitteiden LIIALLINEN ÄÄNENKÄYTTÖ SEKÄ MUU HÄIRIÖN TUOTTAMINEN ON KIELLETTY. Myös vesijohtolaitteiden äänekäs käyttö on kielletty kello 22.00-07.00 välisenä aikana.

3. Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Paloturvallisuus syistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Portaissa ei saa säilyttää lastenvaunuja eikä muutakaan tavaraa. Huoneistoihin johtavat ovet on pidettävä suljettuina. Huoneistoja ei tuuleteta portaisiin. Koiria ja kissoja ei päästetä portaisiin ja yleisiin tiloihin ilman saattajaa.

4. Mattoja ja vuodevaatteita saa pölyttää pihalla olevilla pölytystelineillä arkipäivisin kello 08.00-19.00 lauantaina ja aattoina kello 09.00-16.00.Huoneistojen omilla ja kiinteistön tuuletusparvekkeella on kaikenlainen vaatteiden pölyttäminen KIELLETTY, mutta niillä saadaan vaatteita tuulettaa samoina aikoina.

5. Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden pois kuljettamisesta on asukkaan huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jätehuoltoviranomaisten niille varaamille paikoille. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä tai muita esineitä, jotka saattavat vaurioittaa niitä.

6. Pysäköintipaikat on tarkoitettu käytössä oleville ajoneuvoille. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Ajoneuvojen tarpeeton tyhjäkäynti on kielletty.

7. Saunatilat ja pesutupa sekä niihin liittyvät tilat on käytön jälkeen siistittävä.

8. Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa siten, että siitä paloturvallisuus vaarantuu tai sitten että siitä aiheutuu haittaa tai häiriötä ympäristölle. Parvekkeet on pidettävä siisteinä, ja talvisin niiltä on luotava lumet.

9. Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina tehtävä muuttoilmoitus yhtiön edustajalle. Myös nimen muutoksista on ilmoitettava. Asukkaiden ollessa poissa pidempään huoneistosta on tästä ilmoitettava yhtiön edustajalle.

10. Huoneistojen ulkopuolella koirat ja kissat on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä muita taloyhtiössä asioivia eivätkä liata rakennusta tai piha-aluetta. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Lisäksi on pidettävä huolta siitä, että eläinten uloste ei jää piha-alueelle.

11. Rakenteiden tärveleminen, ikkunoiden särkeminen, seinien raapiminen ym. pahanteko on siihen syyllisen korvattava. Lasten edellä mainituista rikkomuksista ovat vanhemmat vastuussa. Havaitut viat tulee viipymättä ilmoittaa kiinteistönhoitajalle tai isännöitsijälle.

12. Asukkaalla ei ole oikeutta tehdä huoneistossa mitään muutostöitä ilman taloyhtiön lupaa. Huoneistossa oman pesukoneen kytkeminen on tehtävä asianmukaisesti , niin ettei tuhota yhtiön omaisuutta.

13. Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, tai vuokrasopimuksen irtisanomisen/purkamisen.

Mäntsälä